Drakensang online

Drakensang Online

Drakensang online je první online hrou oblíbené ságy Drakensangu. Staň se hrdinou a ochraň lidstvo před nebezpečím z jiných světů.Vybav se pro Drakensang online:

  • Fantastické efekty a oslňující grafika 3D přímo v prohlížeči
  • Zažij příběh s nesčetnými úkoly
  • Tvá cesta povede rozmanitými kraji s mnoha podivnými příšerami

Drakensang Online ti umožňuje stát se válečníkem, čarodějem, rangerem nebo paromechanikusem, osvojit si různé schopnosti a hrát společně s tisíci hráči z celého světa.Obstarej zbraně, zbroj i další předměty a vrhni se do bitvy.Drakensang online je prvotřídní fantasy hrou ve 3D. (Vše – Zdroj: http://www.drakensang-online.cz/)

 REGISTRACE

MÁG KRUHU:

Tito vysoce inteligentní lidé zasvětili svůj celý život studiu magie, umějí proto využít esence elementů jako jsou oheň, led nebo blesk, a zvýšit tak své duchovní síly.

Základy tohoto umění zprostředkované v kruzích učedníků mohou čarodějové po úspěšném absolvování zkoušky u svého mistra nadále rozvíjet. Při snaze o získání více vědomostí a moci se ale musejí řídit přísným kodexem, jehož porušení se tvrdě trestá.

Donedávna se čarodějové Kruhu stranili lidské civilizace a vystupovali jen jako poradci, učitelé a alchymisté. Avšak hlasy vnitřního Kruhu, které mají rozhodující váhu, povolaly nejodvážnější čaroděje, aby opustili svou izolaci. Mají získat zpět vědění o starém nepříteli, nenápadně se mu přiblížit a využít svých obranných schopností proti hrozbě, která se znovu vynořila.

Čarodějové excelují v boji na dálku. Používají magii k ovládnutí základních elementů ohně, ledu a blesku a dokazují své spirituální síly mystickými kouzly. Čaroděj neobstojí dlouho v boji na blízkou vzdálenost, ale může se teleportovat, a tím se přímému boji vyhnout.

„Vědění je nejmocnější zbraň“

RYTÍŘ ŘÁDU DRAKA:

Ať jsou jejich zbraně jakékoliv, v jednom jsou si všichni bojovníci podobní. Staví se nebezpečí beze strachu, protože jsou to více než vojáci – boj mají jednoduše v krvi.

Rekruti, kteří obstáli v tvrdém výcviku a přežili zasvěcovací rituál řádu, uzavírají v pevnostech rytířů řádu Draka pokrevní bratrství, a přebírají tak už po staletí předávanou “dračí krev”. Učí se stále dále využít svou zlobu, probudit v sobě dračího bojovníka a použít obávané bojové techniky rytíře řádu Draka.

Byli elitou bojovníků impéria, ale po jeho rozpadu jsou z nich sotva více než vojáci. Nyní však mistr řádu Draka povolal své bojovníky do zcela soukromé bitvy. Tváří v tvář hrozbě, přímému kontaktu se starým nepřítelem, se ukáže, zda jsou opravdu připraveni.

Dračí bojovníci jsou výteční pro boj zblízka. S každým jejich úderem se zvyšuje jejich zloba, kterou používají k obzvlášť ničivým útokům. Čím déle jsou v bitvě, tím jsou nebezpečnější.

“V boji cítíme, jak nám prudce protéká krev žilami.”

RANGER:

Těžký život v divočině udělal z rangera to, co je: Bdělý lovec, který může kdykoliv ukázat, že je rovnocenný s ostatními bytostmi.

Už od dětství jsou potomkům v Clanverbandu předávány vědomosti za tisíciletí, neboť tradice rangerů jsou stejně staré jako lidstvo samo. Intezivní zabývání se přírodou a vnitřní rovnováhou jim dává téměř magické schopnosti ve spojení s čepelovým lukem.

Kdysi byli všichni lidé lovci, ale zatímco se jich většina odvrátila od života v přírodě, zůstali rangeři u svého původního způsobu života, což z nich udělalo obávané vyvrhele. Ale teď volají pěsti lesa do sjednocení dle starých pořádků proti těm, kteří otřásají rovnováhou a obratní lovci nabízejí postavit se hrozbě čelem.

“Přinášíme rovnováhu – šípem a nožem.”

PAROMECHANIKUS

Trpaslíci z Dracanie jsou známí především pro své důmyslné stroje. Jedni z nejproslulejších vynálezců známého světa byli právě trpaslíci. Říká se, že tito zruční kutilové dokáží vyrobit jen z roury a několika šroubů smrtící zbraň, která chrlí oheň a olovo.

Do nedávna žil národ trpaslíků v ústraní hluboko v nejvyšších pohořích Dracanie, ale s návratem jejich dávného nepřítele vyrazili do světa hledat spojence.

Díky svým vynálezům platí trpaslíci z cechu mechaniků v boji za obávané protivníky. Dokázali zkrotit sílu páry, která pohání většinu jejich strojů a zbraní. Když zrovna nevyhazují něco do povětří, najdete je většinou v krčmě s žejdlíkem piva v ruce a písní na rtech. Jejich parní stroje, jakkoli impozantní, nebývají vždy snadno ovladatelné a mají tendence se porouchávat v nejnevhodnější chvíli …

Paromechanikové upřednostňují boj na střední vzdálenost, přičemž spoléhají především na svou mocnou palebnou sílu. Dokáží vystřelovat projektily s vysokou průrazností a kadencí, stavět dělové věže, vznášet se ve vzduchu ve svých parou poháněných konstrukcích a pohybovat se s pomocí síly ohně. A když už se vážně dopálí, začnou kolem sebe metat granáty nebo vytasí železný pancíř a vrhnou se přímo do bojové vřavy.

„Tohle harampádí chceš vyhodit, chlapče? Dokázal bych z něj vyrobit stroj, který vyřídí draka na vzdálenost 100 kroků!“

 

Svět Drakensangu

Nacházíme se v magickém světě plném kouzel, ale také nebezpečí. Dlouho zapomenuté prastaré bytosti se vynořují ze stínu minulosti. To ony bývaly svědky dob, kdy se lidé stali nejmocnějšími bytostmi a také toho, kdy se po zradě jednoho z nich dostali na okraj propasti. Světy se rozpadly a povstalo nové impérium. Čas postupně zvrátil řád, který měl trvat navěky. Temný kult se stal novou silou a rozpoutal starou hrozbu, propustil na světlo odvěkého nepřítele:Je jím drak. Ten přináší plný zloby po více než 2000 letech světu znovu válku. Začíná nová éra, která potřebuje hrdiny, aby bojovali za přežití lidstva.

 

!!! REGISTRACE !!!

MÍSTA:

Grimmagstone

Grimmagstone

Cesta do Grimmagstonu je starší než království samotné. Před více než 2000 lety, v době, kdy se Impérium teprve začínalo formovat, byl hluboko v jeskyni pohřben čaroděj prvního Kruhu. Jeskyně se od té doby stala vyhledávaným poutním místem.

Nebyl to nikdo jiný než Velký Agathon, který posvětil nesmrtelnou duši zemřelého. Každý, kdo vykoná cestu do Grimmagstone, rozpozná také svůj osud.

Cesta, která se zdá být idylickou procházkou, vede nakonec do zapomenuté vesnice, ve které sběrači rašeliny a rybáři tvrdohlavě následují tradice, aniž by pomysleli na zítřek.

Ale bažina, která jim poskytuje obživu, je už nějakou dobu sužována podivnými kreaturami. Dokonce ani poutníci se už neodvažují vstoupit na poutní cestu severně od vesnice.

Nejen kvůli přítomnosti prastarého řádu má vesnický kněz tušení, že Grimmagstone muselo postihnout něco hrozivého

.Tvor z bažin
“Následuj cestu – následuj svůj nezvratný osud.”

 

Wiltwuxshire

Wiltwuxshire

Cesta po okolí Kingshillu zavede cestovatele na místa, jejichž příběhy jsou už dávno zapomenuty ve stínu času. Ale kdo se do tohoto stínu odváží vstoupit, může mnohé objevit.

Tajemné jeskyně Divokých srdcí vyprávějí příběh o začátcích lidské kultury a jejich zapomenutých bozích. Zbytky nalezišť kultu se nacházejí i v Hagastově kaverně, kde se za časů impéria skrývali vyznavači magie, kteří dodnes odmítli následovat kodex mágů.

Válečníky z pradávných dob pokrývá travnatý porost a kamenní svědkové se už dávno rozpadli v trosky. Stopy na místě bitvy ve Swerdfieldu nedaleko Kingshillu skrylo polní hospodářství.

Wiltwuxshire

Nyní začala nová “lovecká sezóna”, a vstup do lesů a polí ve Wiltwuxshire je tak už jen na vlastní nebezpečí.

„Pokus se víly odehnat, ale nikdy se je nesnaž ovládnout.“

Kingshill

Kingshill

V roce 550 nechal Heredur, velký kníže a vojevůdce, vybudovat na tomto pahorku hrad. Zpřetrhal pouta ke starému upadajícímu impériu a nechal se korunovat králem Durie.

Dnes, v roce 1190, se lidé v ulicích za vysokými zdmi Kingshillu obávají, že se dlouhé období míru stalo minulostí.

Zatímco starý král Harold pořádá bez nejmenšího tušení hry v aréně, spřádá dlouho zapomenutý kult své plány. U obyvatel pomalu narůstá strach.

Král Harold

Princ Aldred, naděje království, je pohřešovaný od doby, co sestoupil do městských katakomb. Knězi vytrvale mlčí o tom, co vědí a čeho se obávají.

„Neexistují snad už žádní hrdinové? Nebo spí věčným spánkem pod Kingshillem?“

Slifmoor

Slifmoor

Maloměsto Grovery bylo v celé Durii známé svým hodnotným kovem a jeho vynikajícím zpracováním. Na sedláckých usedlostech v okolí tu žili spokojeně ve stínu mohutného pohoří pilně pracující lidé.

Avšak jen do té doby, než se do opuštěného kláštera nastěhoval kult Nefertari a začal se zmocňovat svými podvody kraje Slifmoor. Lidé podlehli bohyni, jejíž tmavě se lesknoucí socha se vypínala v neskutečné mlze. Oživlé stráže hlídkují ve městě duchů osvětlení hrozivě plápolajícím světlem lampiónu. Mocné magické řetězy svazují kraj, pole a domy jsou tmavé a zpustlé.

Jen v malé vesnické kapli, ve Werianově útočišti, září malé světélko naděje, zatímco ve starém klášteře spřádá své temné plány velekněžka kultu Nefertari.

Duch svatého Otce

„Kdo v těchto temných dobách rozpozná nepřítele a zvolí si svobodu namísto jistoty, ten se může nazývat hrdinou.”

Shorfolk

Shorfolk

Na východním pobřeží malého ostrovního království Duria leží přístavní město Shorfolk. Jako hrdé obchodní centrum a brána do světa plnilo důležitou hospodářskou, ale i vojenskou roli.

Dnes je Shorfolk v plamenech. Dračí bytosti se prohánějí zuhelnatělými ruinami a Divoký lov odřízl na Hořícím pobřeží jakoukoliv únikovou cestu. Každý, kdo se chtěl zachránit, utekl na západ, kde vpadl v roklině trolů do smrtelné pasti. I samotné skály se působením temných sil probudily a propustily na svět kreatury, které daly před dávnými dobami roklině její jméno.

A přece se objevili odvážní bojovníci, kteří se v Shorfolku postavili nepříteli a zřídili ukryti v horách vojenský tábor. Svolávají další hrdiny, aby je následovali a bojovali proti nové hrozbě.

Princ Aldred

„Osud města Shorfolk dokazuje, že tento nepřítel umí tvrdě zaútočit, a to z pouhé radosti z ničení.”

Teganswall

Teganswall

Vysoko na nejvýchodnějším vrcholu Durie se tyčí stará pevnost Teganswall jako maják na pobřeží Shorfolku. Ale už za časů vlády Heredura existovalo příliš málo rytířů řádu Draka, kteří by pevnost udrželi v dobrém stavu. Stáhli se a vykonávali tuto namáhavou pouť k provedení rituálu jen jednou do roka.

Rytíři už ani netušili, co vlastně jejich řád po staletí strážil. Byla to brána do světa temna. Ale poté, co se kult Nefertari zmocnil pevnosti a vpustil staletého nepřítele do Durie, jim bylo jasné, proč Tegan tuto pevnost zřídil.

Teď už je jen na hrdinech, aby učinili přítrž zvráceným experimentům v Tegansruh a sestoupili do dračí kaverny, která vede do tajné svatyně. V Teganově obřadní síni, na místě mezi dvěma světy, se postaví největší hrozbě, jaké kdy Durie čelila.

Vůdce dračích mláďat

„Břímě minulosti je obrovské, tak obrovské, že to otřese základy našeho světa.”

Torstrond

Torstrond

Za vodami Temného moře, na opěvovaném Hromovém pobřeží, seveřany nazývaném Torstrond, leží vesnice Jarlshofn. Dlouho žila pobřežní města Durie ve strachu před dračími loděmi severských válečníků, než mladý král Harold uzavřel s Jarlem z Nordlandu mírovou dohodu.

Po míru není v bouří poznamenané pobřežní vesnici ani stopy. Torstrond, před nedávnem domov lovců, koželuhů a rybářů, je teď krvavé bitevní pole. Ve Förge, vesnici kovářů, vnesli přívrženci mocichtivých Nefertari, stejně jako v Durii, strach do srdcí statečných bojovníků a ukradli jejich duše.

Zatímco severští bojovníci v Jarlshofnu doufali v návrat Jarla ze severu, přišla odsud, v polovině léta, náhle zima, ledový dech, který se rozprostřel po celé zemi. Je to jako ledové sevření všeho živého.

“Tam kde moře burácí v přístavu, vítr šlehá do tváře a muži mají vousy – to je místo, kde se rodí hrdinové.”

 

Helionie

Helionie

V Moři jižního větru za úžinou Grabiltur leží ostrovní země zvaná Helionie. Nejmalebnějším z jejích ostrovů je bezpochyby Ellonidos, lemován lagunami s křišťálově čistou vodou a jen co by kamenem dohodil od svého vulkanického bratra, ostrova Mystras. Podle archeologických nálezů Mystras nějakou dobu sloužil jako domov národu Atlantiďanů, vyspělé civilizaci, jejíž domovina před tisíci lety zmizela pod hladinou oceánu.

O mnoho let později ostrov osídlili svobodomyslní obyvatelé Helionie. Své vesnice postavili mezi četnými rozvalinami, němými svědky snahy Impéria odhalit tajmeství potopené Atlantidy.

Od té doby se po stopách potopeného ostrova vydala nejedna expedice. Snahy té poslední byly přerušeny útokem mýtických bytostí ze zásvětí, které jako první sestoupily do plamenných hlubin vulkánu Suvius, kde poražená armáda Impéria stále usiluje o dobytí Atlantidy.

„Až sluneční paprsky dosáhnou na dno oceánu a minulost dostihne budoucnost, teprve poté Atlantida přestane být mýtem a odhalí svou někdejší vznešenost.“

 

Atlantida

Atlantida

Po tisíce let ležela Atlantida na dně oceánu a její bývalá sláva pomalu upadala v zapomnění, dokud se z ní nestal více než mýt. Mnozí se vydali pověstmi opředený ostrov hledat, ale nikdo neuspěl, až doposud. Odvážné hrdiny ve službách vědecké expedice zavedly indicie na starodávnou cestu vedoucí do skrytého města Ashraya.

Ashraya je posledním útočištěm Atlantiďanů, kteří přežili potopení své domoviny, světlo naděje v temných hlubinách. Vyvolení, jimž se poštěstí projít Gorgonskou bránou, zde najdou poslední z Atlantiďanů, kteří jim ukáží cestu do starodávného přístavu Atlantidy, nyní pohřebiště lodí a domova zotročených národů zorlobů a jabaxů.

V srdci Atlantidy pak odvážní dobrodruzi objeví honosná sídla vládnoucí kasty, která obsadili odporné gorgony. Cílem expedice je chrámová čtvrť, kde bůh Okeanos svádí věčnou bitvu s hadem Gorgou.

„Chrám Atlantidy byl místem, kde Atlantiďané uctívali svého boha Okeana. Když se vládci pokusili nad něj povznést, otevřela se bezedná propast a kdysi zářící maják vědomostí pohltila temnota.“

 

Moře stínů

Moře stínů

Odnepaměti se námořníci vyhýbají Moři stínů, které se podle pověstí rozkládá až na samém konci světa. Zde se totiž nachází místo známé jako Vodnatý hrob. Vládnou zde temné síly, které každou loď, jež do zdejších vod zabloudí, vrhnou proti útesům nebo potopí do bezedných hlubin.

Nyní však k Vodnatému hrobu upřel svůj zrak světoběžník Ammon. Cítí, že se mezisvět v tomto místě změnil – že se něco nebo někdo snaží proniknout z říše mrtvých do našeho světa, a také tuší, kdo za tím stojí: Bůh smrti Mortis!

Aby zabránili temnému bohu vztáhnout své smrtící prsty na živé, musí ti největší hrdinové Dracanie překonat nástrahy Moře kostí a najít vstup do Paláce mrtvých. Teprve pak mohou za pomoci převozníka přeplout Jezero duší, aby se postavili Mortisovi a jeho kostlivému drakovi.

„Jen ti, kdo zemřeli, smí vstoupit do Paláce mrtvých … Jsi připravený zaplatit takovou cenu?“

Železná obrana

Železná obrana

Prastará legenda vypráví o statečných trpaslících, kteří ještě dávno před vznikem Impéria obývali nejvyšší vrcholy severských pohoří, odkud pomocí svých signálních ohňů a dělových věží bránili lidstvo před zlým drakem.

Horský terén království Myrdosch bičují ledové větry, ale zdejší trpaslíci si svůj životní prostor šikovně přizpůsobili k obrazu svého ohnivého boha a jejich výkonné parní kotle vytváří v obývaných oblastech vcelku příjemné klima.

V četných kovárnách a dílnách hlavního města trpaslíků Andrakasche jsou i dnes vyráběny především zbraně a vybavení pro potřebu válečného úsilí. Více než dvě tisíciletí trvající válka proti jejich temným soukmenovcům už trpaslíky neděsí. S obavami však pozorují zlověstné stíny rýsující se na horizontu, které jako by se připravovaly k útoku.

„S jakou vůlí a horlivostí se starají o ty své drahokamy! Je to nekonečná trpělivost, vrozená tvrdohlavost nebo bezmezná hrabivost?“

Temná zeď

Temná zeď

V dobách temné minulosti se část populace trpaslíků odvrátila od boha ohně Fyrgona a začala místo něj uctívat Draka. Tak začal konflikt, který trvá dodnes.

Původní název údolí, které odděluje obě gigantické hradby, si dnes již nikdo nepamatuje. Tlumený rachot strojů války, tisíckrát zesílený odrazem od okolních hor, dal tomuto místu jeho nynější jméno – Údolí hromů. Kovový odpad z bezpočtu zničených strojů, který se zde během staletí nahromadil, změnil původní dolinu mezi zdmi v rovinu smrti a utrpení.

Za Temnou zdí leží pevnost Stalgard, kde temní trpaslíci s fanatickým nasazením staví své stroje zkázy. Jejich válečné úsilí v poslední době, jak se zdá, získalo nový impulz. Rovnováha sil, která v Údolí hromů panovala po staletí, byla něčím narušena, a převaha na bojišti se začíná povážlivě přiklánět na stranu temných trpaslíků. Co je oním tajným projektem, na němž údajně tak usilovně pracují?

„Po dlouhá staletí nedarovala na tomto bojišti žádná ze stran té druhé ani metr půdy … až do teď.“

CINEMATIC  TRAILER:

1 Komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>